Mô tả:
Một trò chơi tránh và thu thập cổ điển, nơi bạn là một tách cà phê bay. Thu thập tất cả đường bạn có thể, tránh chướng ngại vật và những thứ xấu khác ... Không đổ bất cứ thứ gì khác vào cà phê của bạn ngoại trừ đường và nước! Nếu cốc của bạn bị bẩn, hãy cố gắng rửa sạch bằng một ít nước! Thu thập đường và tiêu điểm của bạn trong cửa hàng để thay đổi da của cốc của bạn. Tùy chỉnh nhân vật của bạn thay đổi màu sắc của nó.

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự