Mô tả:
Tàu chữ cái là một trò chơi mang tính giáo dục và vui nhộn. Trong trò chơi này, con rùa trên tàu có một tấm bảng với một chữ cái trên đó. Bạn sẽ muốn thu thập những hình ảnh bắt đầu bằng chữ cái đó. Để thu thập hình ảnh, chạm vào màn hình khi hình ảnh vượt qua con rùa để chữ cái chạm vào hình ảnh. Đánh một bức tranh không chính xác sẽ làm giảm sức khỏe của bạn. Thu thập thẻ thưởng để có thêm nhiên liệu cho tàu hoặc để tăng sức khỏe của bạn. Thu thập thẻ xanh để tăng điểm của bạn nhưng không đánh thẻ đỏ vì nó sẽ làm giảm điểm của bạn. Đạt được mục tiêu đã chọn gồm 25 hoặc 100 thẻ chữ cái trước khi tàu hết nhiên liệu hoặc sức khỏe của bạn đạt 0.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi trò chơi này.Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự