Mô tả:
Bạn có thấy tôi giết ai đó không? Tôi đã từng giết ai chưa? Tôi đã không! Tôi đã làm! Tôi đã làm? Giết chúng trước khi chúng nhìn thấy! Đừng để họ thấy bạn làm điều đó! Không ai nghĩ rằng mối nguy hiểm là trong số U!

Giới thiệu:
Kéo để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự