Mô tả:
Nhấn hoặc nhấp vào bất kỳ thẻ nào để hiển thị thẻ của nó. Ghi nhớ nó và cố gắng tìm cặp của nó trong bảng. Phù hợp với tất cả các thẻ trên bảng và hoàn thành cấp độ. Tổng cộng có 10 cấp độ để bạn giải trí

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chơi trò chơi này.Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự