Mô tả:
Mục tiêu của trò chơi là phát hiện tất cả các quả mìn trong lưới. Trò chơi kết thúc nếu một quả mìn được nhấp vào.

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự