Mô tả:
Hầu hết người chơi không bao giờ cố gắng vận chuyển tốc hành. Là một trò chơi giải đố arcade 3D, giờ đây bạn có cơ hội sử dụng trí não của mình để chặn các rương hàng hóa tại thời điểm xe tải bắt đầu hoặc dừng lại. Cố gắng sử dụng những sợi dây nhiều màu sắc để chặn các rương trượt. Bạn cũng có thể thử thách bản thân với ít dây hơn!

Giới thiệu:
Trượt để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự