Mô tả:
Thưởng thức một trò chơi chạy khổng lồ mới có tên Blob Giant 3D. Vội vàng và chạm vào các loại thạch cùng màu để anh hùng của bạn có thể khổng lồ và sẽ ngày càng lớn hơn cho đến khi kết thúc. Sử dụng năng lượng lớn nhất để nhảy lên đệm bơm hơi. Ở phía bên kia của tấm đệm bơm hơi, đồng đội của bạn sẽ bay lên không trung để cố gắng tiếp cận kho báu dưới phản lực của tấm đệm.

Giới thiệu:
Trượt để di chuyển.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự