Mô tả:
Sử dụng ngọc trai của bạn để xóa mỗi cấp độ bằng cách tiêu diệt tất cả các sinh vật biển. Nếu bạn nhận được 2 hoặc 3 sao, cấp độ tiếp theo sẽ mở khóa. Chạm và giữ ngón tay của bạn để nhắm, thả để bắn ngọc trai. Mua các tính năng đặc biệt trong cửa hàng trong trò chơi!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự