Mô tả:
Trao đổi bất kỳ lỗi nào với hàng xóm dọc hoặc ngang của nó để tạo thành một hàng gồm 3 hoặc nhiều lỗi phù hợp. Việc kết hợp một hàng lỗi sẽ làm sáng các ô bên dưới chúng. Thắp sáng tất cả các ô trong lưới để giành chiến thắng trong vòng và chuyển sang cấp độ tiếp theo! Điểm số tốt nhất sẽ lọt vào bảng điểm số cao.

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự