Mô tả:
Trượt các cột quà tặng lên và xuống để khớp từ 3 quà tặng trở lên liên tiếp trên dòng "thanh toán" để loại bỏ chúng. Nhanh tay vì nhiều quà tặng liên tục được thêm vào và số lượt di chuyển bị giới hạn khi chúng đầy. Kết hợp các trận đấu sẽ thêm thời gian vào đồng hồ đếm ngược. Chơi cho đến khi hết thời gian hoặc bảng đầy quà.

Giới thiệu:
Trượt các cột quà tặng lên hoặc xuống để ghép 3 hoặc nhiều quà tặng cùng màu liên tiếp trên đường màu xanh lục.Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự