Mô tả:
Nhấn và vẽ mẫu của các Vòng kết nối ở trên. Sử dụng các vật phẩm thưởng đặc biệt từ cuối màn hình để giúp cải thiện điểm số của bạn.

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự