Mô tả:
Một con bò đang có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tất cả đã thay đổi khi quốc gia UFO đến và muốn bắt cóc con bò. Giúp con bò tránh UFO trong khi thu thập tiền xu để mua nó tự do!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Baby

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự