Mô tả:
Phiên bản trực tuyến tuyệt vời của trò chơi bài phổ biến. Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các thẻ của bạn. Bạn có thể chơi với một thẻ có cùng hạng hoặc phù hợp với thẻ trên cọc trung tâm. Bạn cũng có thể chơi với số tám. Sau khi chơi với số tám, bạn có thể thay đổi bộ đồ để chơi cùng. Nếu thẻ đầu tiên trên bàn là tám, bạn có thể bắt đầu chơi với bất kỳ thẻ nào. Bạn có thể chọn nhiều thẻ, nhưng tất cả chúng phải có cùng thứ hạng. Đó là nó. Chúc vui vẻ!

Giới thiệu:
Danh mục:

Board

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự