Mô tả:
Cắt dây để đút kẹo cho Om Nom! Một gói bí ẩn đã đến, và con quái vật nhỏ bên trong chỉ có một yêu cầu duy nhất: KẸO! Thu thập các ngôi sao vàng, khám phá các giải thưởng ẩn và mở khóa các cấp độ mới thú vị trong trò chơi dựa trên vật lý, thú vị, từng đoạt giải thưởng và thú vị này!

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle Classics

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự