Mô tả:
Trong một thế giới hậu tận thế, người máy là công dân duy nhất sống sót. Ngay cả những con droid này cũng có vô số kẻ thù giống như những gì con người có khi họ vẫn còn sống. Bạn không phải là người đi cứu nó, nhưng bạn có thể chiến đấu cho chính mình, trở thành vua của thế giới bụi, bạn có thể làm cho nó!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Adventure

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự