Mô tả:
Trò chơi này là một trò chơi phiêu lưu. Bạn có hàng ngàn mạng sống trong tay của bạn. Trò chơi có đầy đủ các cơ quan khác nhau. Là người kiểm soát cơ quan, bạn có thể đẩy lùi tất cả mọi người và tránh vượt qua.

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự