Mô tả:
Chiếc bánh rán đang đu đưa nhẹ nhàng từ một sợi dây. Để ghi được một chiếc bánh donut slam dunk, hãy tính thời gian phát hành chiếc bánh rán để làm cho nó rơi vào hộp một cách độc đáo. Bạn có thể làm được bao nhiêu chiếc bánh donut slam?

Giới thiệu:
Đặt bánh rán vào hộpDanh mục:

Arcade Hypercasual

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự