Mô tả:
Là một thế hệ ban đầu của một người máy nhỏ, bắt đầu học cách đi bộ, mỗi lần đi bộ không thể cầm được thăng bằng, bạn có thể giúp người máy nhỏ đi bộ được không? Từ mặt bằng phẳng lúc đầu cho đến đủ thứ khó khăn, trở ngại ở phía sau. Liệu chiếc máy nhỏ có thể thành thạo kỹ năng đi bộ hay không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bạn ~

Giới thiệu:
Nhấn để đi bộ.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự