Mô tả:
Thay đổi màu sắc của bạn và thu thập các quả bóng rơi xuống với cùng màu sắc! Những quả bóng này tiếp tục đến với bạn và bạn chỉ cần phù hợp với màu của quả bóng ở giữa với những quả bóng rơi xuống để bắt chúng. Thu thập một quả bóng với màu sắc khác nhau có nghĩa là trò chơi kết thúc! Vì vậy, hãy thu thập càng nhiều càng tốt trước khi quá khó!

Giới thiệu:
Chạm trên thiết bị di động hoặc chuột trên PC.



Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự