Mô tả:
Fit Shape là một trò chơi giải đố yêu cầu cảm giác về không gian. Bạn cần tìm ra vị trí để đặt hình dạng dựa trên không gian trống trên bảng, tìm vị trí tốt nhất để đặt bảng xuống. Bạn có thể làm đúng ngay lần đầu tiên không?

Giới thiệu:
Nhấn để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự