Mô tả:
Mật mã từ quả bóng! Bạn có thể hình dung về nó? Đoán mù yêu cầu thêm màu sắc và vị trí của quả bóng. Sau mỗi vị trí được đặt, câu trả lời cho mỗi vị trí sẽ được đưa ra. Màu xanh lá cây hoàn toàn đúng, màu đỏ hoàn toàn sai, và màu vàng có vị trí màu sai. Hãy đoán câu trả lời đúng trong một số lần cho trước!

Giới thiệu:
Nhấn để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự