Mô tả:
Thưởng thức phiên bản phong cách này của Trò chơi Golf Solitaire cổ điển! Mục tiêu của trò chơi là xóa tất cả các thẻ từ bảng. Bạn có thể loại bỏ một thẻ nếu nó cao hơn hoặc thấp hơn một điểm so với thẻ trên cùng trên đống.

Giới thiệu:
Nhấn vào thẻ để sử dụngDanh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự