Mô tả:
Quả bóng của chúng ta trong trò chơi Green Circles đã rơi vào một cái bẫy rất nguy hiểm, hơn nữa, nó bao gồm ba mươi cấp độ khó khăn cần phải vượt qua để thoát ra. Mỗi cấp độ là hai vòng tròn xoay với một không gian trống. Có gai nhọn bên trong hình tròn. Nếu bóng chạm vào họ, trò chơi kết thúc. Các vòng tròn liên tục quay, bạn chỉ cần có thời gian ấn bóng cho cú nhảy, và tốt nhất là hai lần, để cú nhảy có độ cao mong muốn và bóng không chạm vào đầu gai.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình!Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự