Mô tả:
Nhấp vào các hình dạng đang treo đông lạnh trong không khí để giải phóng chúng. Sau đó, trọng lực sẽ thực hiện công việc của nó, vì vậy bạn sẽ cần phải suy nghĩ về thứ tự chính xác. Hãy vui vẻ với Iceberg, một trò chơi vật lý mới.

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự