Mô tả:
Sử dụng chuột của bạn để nhảy và trượt qua rừng. Bấm để nhảy, vuốt sang phải để trượt và vuốt xuống để thả. Bạn có thể lăn qua kẻ thù hoặc nhảy lên trên chúng. Sử dụng đá quý của bạn giữa các vòng để mua các nâng cấp mạnh mẽ

Giới thiệu:
Danh mục:

Adventure Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự