Mô tả:
Trò chơi ghép hình này phù hợp cho cả trẻ em và phụ huynh. Mục tiêu của trò chơi là lắp ráp từng bức tranh. Trò chơi có ba khó khăn với số lượng mảnh ghép tăng dần cho mỗi bức tranh. Các cài đặt và hướng dẫn được bảo vệ bằng khóa dành cho phụ huynh đơn giản.

Giới thiệu:
Danh mục:

Baby Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự