Mô tả:
Thu thập các nhóm khối tương tự bằng cách chạm hoặc nhấp vào chúng. Nếu bạn thu thập một khối duy nhất, nó sẽ tốn 200 điểm. Thu thập tất cả các khối để hoàn thành một cấp độ. Bạn sẽ nhận được sức mạnh nếu bạn tạo các nhóm lớn hơn.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chơi trò chơi này.Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự