Mô tả:
Tổng thống sắp mãn nhiệm phải thoát khỏi FBI. Tìm những lá phiếu bị mất, thu thập đủ tiền và sử dụng twitter để thành công. Có lẽ bạn có thể giành lại chức tổng thống của bạn?

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự