Mô tả:
Căn nhà là một mớ hỗn độn, với đồ chơi của bạn ở khắp nơi, và bạn cần phải dọn dẹp phòng của mình. Bạn có không gian hạn chế để dọn dẹp. Mỗi ba mục giống nhau có thể được loại bỏ để nhường chỗ. Các vật phẩm cũng cần được lấy ra từ trên xuống dưới!

Giới thiệu:
Nhấn để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự