Mô tả:
Động vật kim loại để giải cứu! Điều khiển một đội gồm các loài động vật dễ thương và có lông vũ với vũ khí, và bảo vệ xe tăng khỏi sự xâm lược của kẻ thù. Ngăn chặn những con vật xấu xa phá hủy xe tăng của bạn!

Giới thiệu:
Danh mục:

Adventure Strategy

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự