Mô tả:
Đây là một trò chơi mà bạn cần phải phá hủy các khối (bằng gỗ, kim loại và chất nổ) để giúp con quái vật đến với một con quái vật khác. Trò chơi này có một số cấp độ và ở mỗi cấp độ, bạn phải suy nghĩ cẩn thận về cách đến được với con quái vật kia.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình!Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự