Mô tả:
Bệnh viện quái vật là một trò chơi tương tác miễn phí dành cho trẻ em: sự kết hợp hoàn hảo giữa vui chơi và học tập! Với 3 trò chơi nhỏ để chơi, con bạn sẽ tìm hiểu về chăm sóc y tế và sẽ thích học tiến sĩ trẻ em!

Giới thiệu:
Danh mục:

Baby

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự