Mô tả:
Tìm các ô tương tự có lộ trình kết nối rõ ràng. Xóa đường dẫn cho các ô khác và giải quyết mô hình trong thời gian nhất định.

Giới thiệu:
Danh mục:

Classics

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự