Mô tả:
Lập kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù và đề phòng lũ bò tót. Vẽ đường thoát và giúp các tù nhân trốn thoát. Vậy kế hoạch là gì, CHUYÊN GIA?

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự