Mô tả:
Quái vật Pudding đang thực hiện một nhiệm vụ giải cứu bạn bè của họ khỏi người chủ tủ lạnh lạnh lùng! Phát triển thành QUÁI VẬT MEGA ULTIMATE nghe có vẻ là kế hoạch đáng tin cậy nhất. Ra khỏi bàn, ra khỏi nhà và vào thành phố - vuốt để gắn các Quái vật Pudding lại với nhau và cứu bạn bè của chúng!

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle Strategy

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự