Mô tả:
Đó là một trận chiến sinh tử so với tốc độ phản ứng. Điều khiển xe của bạn để di chuyển xung quanh đấu trường và tránh những cái bẫy do các phương tiện khác tạo ra. Bạn cũng có thể tạo bẫy cho những chiếc xe khác. Mục tiêu của bạn là tồn tại.

Giới thiệu:
Trượt để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự