Mô tả:
Người ngoài hành tinh đang xâm chiếm căn cứ robot của chúng ta. Xây dựng các robot phòng thủ để chống lại cuộc xâm lược này. Lập kế hoạch chiến thắng của bạn bằng cách đặt robot vào đúng thời điểm và địa điểm một cách chiến lược. Thu thập tiền cho mỗi người ngoài hành tinh bị tiêu diệt và sử dụng chúng để chế tạo thêm robot.

Giới thiệu:
Bảo vệ cơ sở robot chống lại người ngoài hành tinh xâm lượcDanh mục:

Action Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự