Mô tả:
Bạn là một lính đánh thuê được Tổng thống thuê khi những kẻ nổi loạn bắt cóc con gái của thị trưởng. Và một số bộ trưởng. Cả thư ký của anh ấy nữa. Trải qua nhiều trận chiến khác nhau và những con trùm nhỏ đầy thử thách để chinh phục. Nâng cấp tất cả các thiết bị và tìm lính đánh thuê khác, cùng nhau hợp tác để tiêu diệt kẻ thù.

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự