Mô tả:
Hướng dẫn xe trượt tuyết đến ngôi nhà có màu giống với món quà mà xe trượt tuyết đang mang. Khi bạn tiến bộ, xe trượt tuyết di chuyển nhanh hơn một chút và có ít thời gian hơn giữa các lần trượt tuyết. Đạt được điểm cao trước khi bạn thực hiện 3 lần giao hàng không tốt.

Giới thiệu:
Chỉ cần chạm vào các nút mũi tên để thay đổi hướng của các mũi tên để xe trượt tuyết có thể đến đúng ngôi nhà.Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự