Mô tả:
Lật và ném xúc xích trên nĩa khó hơn nhiều. Nếu bạn muốn đạt 3 sao, bạn cần quay xúc xích ít nhất có thể, tức là trong một hoặc hai bước. Chỉ cần bạn nĩa xúc xích, dù xúc xích nằm hay đứng, bạn đều có thể vượt qua.

Giới thiệu:
Trượt hoặc kéo để lật.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự