Mô tả:
Thiên thần nhỏ đang gặp nguy hiểm. Hãy đến và bảo vệ cô ấy! Có ngoại thú, có ác nhân ở khắp mọi nơi, và có những nguy hiểm không biết đến. Bạn cần giúp đỡ cô gái và cho cô ấy sự bảo vệ an toàn nhất. Bảo vệ thiên thần!

Giới thiệu:
Cắt để vẽ.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự