Mô tả:
Nhấp hoặc chạm vào thẻ để mở. Xem và ghi nhớ sinh vật trên thẻ. Mục tiêu của bạn là mở liên tục 2 thẻ giống nhau. Mở tất cả các thẻ để hoàn thành một cấp độ.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi trò chơi này.Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự