Mô tả:
Mục đích là để ghép các hình có cùng màu. Nghe có vẻ dễ dàng, phải không? Nhấn vào màn hình và chơi trò chơi! Chơi "Shapes" ngay bây giờ!

Giới thiệu:




Danh mục:

Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự