Mô tả:
Để về đích một cách an toàn không chỉ đòi hỏi bạn phải nhanh chóng loại bỏ các khối bên dưới mà còn phải giữ thăng bằng. Không thể về đích lần nữa, vì mất thăng bằng và ngã! Xem thời gian và năng lượng!

Giới thiệu:
Nhấn để chơi.Danh mục:

Arcade 3D

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự