Mô tả:
Smartphone Cracker là một trò chơi logic để rèn luyện trí nhớ và óc tư duy về chủ đề giải mã đồ họa của điện thoại thông minh. Trò chơi có 3 chế độ khó. Ở chế độ Dễ dàng, gợi ý với các yếu tố chính đã được giải quyết luôn có sẵn trên màn hình. Ở chế độ Trung bình, gợi ý với các yếu tố chính đã được giải quyết sẽ xuất hiện trên màn hình và dần biến mất. Mã đồ họa ở chế độ cứng không giống như chế độ trung bình được thay đổi sau 10 lần thử không thành công. Bạn có thể sử dụng gợi ý xuất hiện định kỳ bất kể chế độ khó khăn để lấy điểm bắt đầu hoặc một phần tử chưa mở của khóa. Bạn có thể nhận được sao tùy thuộc vào số lần thử: * 10 lần hoặc ít hơn - ba sao; * 11-20 lần thử - hai sao; * hơn 20 lần thử - một sao.

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự