Mô tả:
Khám phá không gian và thu thập tất cả các danh hiệu thông qua các nền tảng năng lượng của nó để tránh những cái bẫy nguy hiểm trên đường đi của bạn! Cố gắng giữ càng lâu càng tốt trong một cuộc đua không gian!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự