Mô tả:
Bóng bay tốc độ Người chơi sẽ phải ném trúng ít nhất 20 quả bóng bay trong số 30 quả bóng bay, mỗi cấp độ vượt qua sẽ làm tăng tốc độ của quả bóng bay

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự