Mô tả:
Trong trò chơi Spot the Difference - Động vật, bạn sẽ tìm thấy toàn bộ sự khác biệt trên mười cấp độ hấp dẫn với các loài động vật. Đừng nhấp chuột không cần thiết, nếu bạn nhấp sai ba lần trò chơi sẽ kết thúc. Sự khác biệt được tìm thấy sẽ được đánh dấu bằng một vòng tròn để bạn không quay lại nó. Trò chơi sẽ khiến bạn tập trung và chú ý hơn, những điểm khác biệt rất nhỏ, hầu như không thể nhận thấy, bạn phải đổ mồ hôi mới tìm ra được.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình!Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự