Mô tả:
Square 3D là chế độ xem 3D nơi bạn có thể điều động tất cả các loại hình dạng vào vị trí để đạt được điểm bằng cách lấp đầy một mặt phẳng 3D duy nhất

Giới thiệu:
Danh mục:

Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự