Mô tả:
Mục đích của trò chơi là ghép ba hoặc nhiều miếng sushi giống nhau để đạt được mục tiêu của mỗi cấp độ, trước khi hết thời gian. Đồng hồ Time Stopping, bom và các mảnh vui nhộn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nhưng hãy cẩn thận, mọi cấp độ sẽ ngày càng khó khăn!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự